Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Όλα τα προϊόντα μας διατίθενται σε όλη την Ελλάδα από την επιχείριση Rolling Yarn, με έδρα Ιγνατίου 88 Πετρούπολη, ΑΦΜ 116198068. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας συμβουλευτείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της Rolling Yarn στο τηλ. 6977818559 ή γράφοντας στο email rollingyarn1@gmail.com ή στη διεύθυνση Ιγνατίου 88 Πετρούπολη. Κάθε παράπονο πρέπει να απευθύνεται στην Επιχείρηση, στα στοιχεία επικοινωνίας της και πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Επιχείρηση διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος επεξεργασίας. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε αγορά προϊόντων ή εφόσον παρέχετε οικειοθελώς ρητά και εγγράφως τη συναίνεσή σας στην από την Επιχείρηση χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, προτιμήσεις και συνήθειες διατροφής κλπ) η Επιχείρηση θα δύναται να τα συγκεντρώνει σε μη δημόσια προσβάσιμο Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τους ακόλουθους νόμιμους σκοπούς κατά περίπτωση και με βάση την αντίστοιχη κάθε φορά νομιμοποιητική βάση: για την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων που επιλέγετε είτε μέσω πωλητών, είτε μέσω της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης, είτε άλλης φόρμας επικοινωνίας (π.χ. εκτέλεση της σύμβασης, παράδοση των αγορασθέντων, διενέργεια χρεώσεων και πληρωμών, επικοινωνία από τους συνεργάτες μας κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας ή αιτήματος, παρουσίαση των προϊόντων μας, κλπ), για την παροχή της εγγύησης και τον έλεγχο των δικαιούχων αυτής, για την ποιοτική εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς και για προωθητικές ενέργειες, π.χ. ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκδηλώσεις, για τις τρέχουσες προσφορές, παράδοση δώρων, αλλά στην περίπτωση αυτή μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας, αλλά και για την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς για τη βελτίωση, μέσω των πληροφοριών αυτών, των προϊόντων της Επιχείρησης. Αν δεν επιθυμείτε την καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων σε κατάλογο και την επεξεργασία τους για τη μελλοντική προώθηση προϊόντων της Επιχείρησης, καλείστε να μην συμπληρώσετε το σχετικό πεδίο και να μην τα υποβάλετε. Πάντως σε περίπτωση εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον τη διατήρησή τους, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε εγγράφως τη διαγραφή τους από τον κατάλογο. Δικαιούστε και μπορείτε να οποτεδήποτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματά, σας: Α- το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που σας αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Επιχείρησης, δηλαδή πληροφόρησης σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα που η Επιχείρηση έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από εσάς άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας καθώς και για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, κατά περίπτωση, Β) το δικαίωμα διόρθωσης για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ώστε η Επιχείρηση να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή και πλήρη. Γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν από την Επιχείρηση ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία από την Επιχείρηση, εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Επιχείρησης, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την Επιχείρηση ή για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεών της τελευταίας. Δ) το δικαίωμα εναντίωσης, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Ε) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας. ΣΤ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να το ελέγξει αυτό η Επιχείρηση αλλά και στην περίπτωση που χρειάζεται η διατήρησή τους για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεών σας εναντίον της Επιχείρησης και σε περίπτωση έκφρασης αντίρρησης στην επεξεργασία τους, για όσο χρόνο η Επιχείρηση σταθμίζει την ιεράρχηση των εννόμων συμφερόντων της έναντι σας. Ζ) το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Η) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κάθε φορά που θεωρείτε ότι υπήρξε παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας είτε στην εποπτική αρχή στη χώρα που ζείτε, είτε σε αυτή της Ελλάδας, είτε σε αυτή που έλαβε χώρα η εικαζόμενη παράβαση. Η Επιχείρηση Rolling Yarn, τηρεί όλες, τις από το ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΕ, υποχρεώσεις της. Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον ως άνω σκοπό θα είναι η Rolling Yarn, κάτοικος επί της οδού Ιγνατίου αρ. 88, ΤΚ 13231, τηλ. 6977818559, όπου πρέπει να απευθύνετε τα αιτήματα για συγκεκριμένη ενέργεια άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση rollingyarn1@gmail.com.

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η τελική τιμή κάθε προϊόντος αναφέρεται επακριβώς στον ιστότοπό μας και περιλαμβάνει όλους τους φόρους κατά την ημερομηνία αγοράς. Η τιμή μετρητοίς διαφέρει από την τιμή με δόσεις, καθότι η πίστωση επιβαρύνεται με έξοδα. Σε κάθε περίπτωση πριν την αγορά σας, σύμφωνα με την επιλογή σας θα ενημερωθείτε για την τιμή που θα καταβάλλετε. Οι τιμές καταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι όροι του συμβολαίου αγοράς είναι οι ίδιοι με τους όρους πώλησης που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Κάθε ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τις τιμές των προϊόντων, το κόστος αποστολής και κάθε άλλη επιβάρυνση από την ιστοσελίδα μας πριν αγοράσει το προϊόν ή από τον σύμβουλο πώλησης πριν την παραγγελία.

Αποδεκτή από την Επιχείρηση πιστωτική κάρτα με έως 12 δόσεις, αντίστοιχη Χρεωστική κάρτα / πιστωτική χωρίς δόσεις, με έμβασμα / με κατάθεση μέσω web banking στον λογαριασμό της Rolling Yarn στην τράπεζα vivawallet bank IBAN GR7270100000000486504390025.

Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται με την πληρωμή των εμπορευμάτων από τον αγοραστή. Πληρωμή αποτελεί μόνο η εξόφληση του προϊόντος με την είσπραξη του τιμήματος από την Επιχείρηση μας ή με την οριστική και ανεπιφύλακτη πίστωση του λογαριασμού της με το τίμημα. Οι όροι πίστωσης στην εξόφληση με πιστωτική κάρτα στην πληρωμή σε δόσεις, αφορούν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του καταναλωτή και της Τράπεζάς του.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων πραγματοποιείται εντός εύλογου χρόνου και οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την εξόφληση του προϊόντος. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν έχει παραδοθεί σε εσάς, ή δε σας έχει ειδοποιήσει η Επιχείρηση κούριερ για την παράδοσή του εντός 30 ημερών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο e-mail rollingyarn1@gmail.com  και θα εξασφαλίσουμε ότι θα σας παραδοθεί εντός επτά επιπλέον ημερών.  Αν τελικά ο δεν μπορέσουμε να σας παραδώσουμε το εμπόρευμα ούτε εντός αυτής της προθεσμίας, τότε έχετε δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής σας και επιστροφής των χρημάτων σας, με αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ίδια διεύθυνση email.

Η παράδοση γίνεται με υπηρεσία κούριερ  σε ήμερα και ώρα που εξαρτάται από την εταιρία κούριερ και ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να παραλάβει το προϊόν που αγόρασε από αυτή. Αν η παραγγελία έγινε μέσω της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά και η παράδοση συμφωνηθεί στο κατάστημα, η παράδοση θα γίνει στον τόπο του καταστήματος, σε ήμερα και ώρα που θα συμφωνηθεί με τον καταναλωτή. Η παράδοση με την εταιρία κούριερ που συνεργάζεται η Επιχείρηση είναι δωρεάν / επιβαρύνεται με τα συνήθη τέλη.  Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να παραδώσει το προϊόν με άλλο μέσο ή με ειδική αποστολή, καθ’ υπόδειξη και επιπλέον χρέωση του καταναλωτή. Η Επιχείρηση δεν παραδίδει τα προϊόντα σε τρίτους καθώς και σε ανηλίκους ή σε άτομα υπό κηδεμονία, χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση, του καταναλωτή γονέα ή κηδεμόνα τους. Σε περίπτωση συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας, στα οποία περιλαμβάνεται η πανδημία από τον SARS-CoV-2, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, θα κάνει όμως το καλύτερο δυνατόν για την ταχύτερη παράδοσή του. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις σε περίπτωση ελλείψεως άμεσης διαθεσιμότητας των προϊόντων. Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του στα τηλέφωνα της Επιχείρησης, όπου μπορεί να εκφράζει και τα παράπονά του.

Τα προϊόντα μας είναι πάντοτε διαθέσιμα. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν τελικά δεν είναι διαθέσιμο, θα ενημερώνεστε σχετικά με e-mail για την ακύρωση της παραγγελίας και την υπαναχώρηση από την πλευρά μας από τη σύμβαση αγοράς και θα σας επιστρέφεται το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλλει.

Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή αναγραφή των τιμών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και στον ιστότοπό της. Αν παρ’ ελπιδα  λόγω τεχνικού σφάλματος, υπάρξει σφάλμα στη τιμή θα ενημερώνεστε σχετικά  με email για την ακύρωση της παραγγελίας και την υπαναχώρηση από την πλευρά μας από τη σύμβαση αγοράς και θα σας επιστρέφεται το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλλει.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με απλή ενημέρωση με ανάρτηση στο ηλεκτρονικό κατάστημά της. Η ενημέρωση για το τι ισχύει κάθε φορά θα αναρτάται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και θα ισχύει για το μέλλον.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δικαίωμα υπαναχώρησης έχει ο καταναλωτής αποκλειστικά και μόνο εάν αγόρασε το προϊόν εκτός του φυσικού καταστήματος της Επιχείρησης ή μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε χωρίς δέσμευση και ισχύουν τα κάτωθι: Παραλαβή από τον καταναλωτή θεωρείται και η από ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, απόκτηση της φυσικής κατοχής του αγαθού. Ο καταναλωτής δικαιούται δυνάμει του Ν 2251/1994, να δηλώσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του προϊόντος ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση με αποτέλεσμα να του επιστραφεί από την Επιχείρηση μας το αντίστοιχο ποσό με τυχόν έξοδα αποστολής της παραγγελίας, χωρίς καμία δική του οικονομική επιβάρυνση εκτός από τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής, τα οποία θα καταβάλλει στην εταιρία κούριερ επιλογής της Επιχείρησης έναντι της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής αυτής. Η αποστολή της επιστροφής θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση Ιγνατίου 88 Πετρούπολη13231,  τηλ.6977818559.

Μόλις η Επιχείρηση παραλάβει την επιστροφή θα ακολουθήσει αξιολόγηση σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και θα σας αποσταλεί αντίστοιχη ενημέρωση μέσω e-mail. Η Επιχείρηση θα επιστρέψει στον καταναλωτή την αξία του προϊόντος και των εξόδων της αρχικής αποστολής (αν ο καταναλωτής επέλεξε ακριβότερο μέσο αποστολής επιστρέφεται μόνο η αξία της φθηνότερης αποστολής που προσφέρεται από την Επιχείρηση, εάν και εφόσον η απλή αποστολή χρεώνεται) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβει γνώση για την υπαναχώρηση και εφόσον προηγουμένως: λάβει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο, στην αρχική του συσκευασία άθικτη, χωρίς να έχει αποσυσκευασθεί, μαζί με όλα τα έγγραφα και τα έντυπα, πληροφορίες, οδηγίες κλπ, που περιείχε, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο (τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής δεν επιστρέφονται). Σε περίπτωση ειδών προσφοράς θα πρέπει να γίνει επιστροφή ολόκληρου του πακέτου. Ειδικότερα, σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας η Επιχείρηση θα υποχρεούται στη διάρκεια της περιόδου αυτής να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης η Επιχείρηση δε θα φέρει άλλη ευθύνη αφού ο σχετικός αντιλογισμός διέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής με την εκδότρια της πιστωτικής κάρτας Τράπεζα. Στην περίπτωση αντικαταβολής, η επιστροφή θα γίνεται κατάθεση στον λογαριασμό που θα υποδείξετε στο έντυπο υπαναχώρησης. Για τη γρήγορη και χωρίς προβλήματα εξυπηρέτησή του ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που συμπεριλαμβάνεται στα έντυπα που του παραδίδονται με την αγορά του προϊόντος, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης: προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την Επιχείρηση με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης,  ή άλλο υλικό προστατευόμενο το οποίο αποσφραγίστηκε μετά την παράδοση.

Εάν δεν έχετε λάβει το e-mail επιβεβαίωσης αποστολής της επιστροφής σας μπορείτε να στείλετε email στο rollingyarn1@gmail.com με θέμα “Ακύρωση Παραγγελίας” αναγράφοντας τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται μέσω της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος ή από την  χρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες αυτών.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εταιρεία αναλαμβάνει να αντικαταστήσει το προϊόν που πώλησε σε καταναλωτή δωρεάν σε περίπτωση αποκλειστικά κατασκευαστικού ελαττώματος (ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα) σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα και το αρ. 5 του Ν. 2251/1994. Εφόσον πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες και εφόσον έχετε ενημερώσει την Επιχείρηση ενημερώσετε στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εγγύηση ή/και τον νόμο τότε θα έρθουμε σε συνεννόηση για τον τρόπο διόρθωσης ή αντικατάστασης, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας εκ του νόμου για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας που αποδεικνύεται αναμφίβολα, ο αγοραστής  δικαιούται κατ’ επιλογήν του να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (ή αντίγραφου αυτού). Η εγγύηση ισχύει μόνο για καινούργια προϊόντα, πωληθέντα από την Επιχείρηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση

H εγγύηση αντικατάστασης δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω: Την κακή χρήση και τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος. Τη φυσιολογική φθορά του προϊόντος. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά του προϊόντος. Η Εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή φθορά εξ’ ακατάλληλων πρώτων υλών ή κακής ποιότητας πρώτων υλών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Επιχείρηση μας δεν φέρει ευθύνη παρά μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του καταναλωτή στο ύψος της αξίας αγοράς του ελαττωματικού προϊόντος, που αποδεδειγμένα προέρχεται και αιτιωδώς συνέχεται με πραγματικό ελάττωμα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σχέση με την Επιχείρηση, οι όροι πώλησης, οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, η συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και της Επιχείρησης μας, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Με την οποιαδήποτε σχέση αναπτύξετε με την Επιχείρηση μας αποδέχεστε τους όρους αυτούς που εκφράζονται με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και συμφωνείτε ότι υπάγεσθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο αγοραστής έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλαδή είναι  φυσικό πρόσωπο που αγόρασε το προϊόν  για προσωπική μη-επαγγελματική χρήση) και αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορεί να εκκινήσει την διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών δια μέσου της ειδικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ (https://bit.ly/3cDPGY3). Με τον τρόπο αυτό έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 με email:  info@eccgreece.gr, και ιστοσελίδα:  http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς ο αγοραστής υποχρεούται να επικοινωνήσει με την Επιχείρηση μας και να μας έχει γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στο τηλέφωνο 6977818559 ή γράφοντας στο email rollingyarn1@gmail.com ή στη διεύθυνση Ιγνατίου 88 Πετρούπολη , Αθήνα για να βρούμε συναινετική λύση.

Τα μέρη, άρα και ο καταναλωτής μπορεί να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί για βοήθεια στην διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του με τον ανωτέρω φορέα ΕΕΔ

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εδώ .
(http://www.mindev.gov.gr/προστασία-του-καταναλωτη/εναλλακτικη-επιλυση-καταναλωτικων-δ/  )

Η Επιχείρηση μας υπάγεται στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ ( https://bit.ly/2VIr4ql)

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πρόταση προς πώληση. Η χρήση της Ιστοσελίδας από το χρήστη γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η χρήση της διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, δεν πρέπει να κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

Η Επιχείρηση μπορεί απροειδοποίητα να μεταβάλει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή να θεσπίσει ειδικότερους, οι οποίοι να υπερισχύουν των γενικότερων στο ειδικότερο αυτό σημείο.

H Επιχείρηση καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για την παρουσία στο διαδίκτυο της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, αλλά δεν μπορεί αν την εξασφαλίσει καθότι η διαθεσιμότητά της εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες εκτός ελέγχου και εκτός επιρροής της Επιχείρησης ή ανεξαρτήτως της βούλησής της. Η Επιχείρηση κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να προβεί σε χωρίς προειδοποίηση σε συντήρηση της Ιστοσελίδας, μεταβολή της φύσης και του περιεχομένου της, στη διακοπή ή αναστολή της λειτουργίας της.

Η Επιχείρηση καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα περιλαμβάνει ακριβείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας γεγονός το οποίο αποδέχονται οι επισκέπτες-χρήστες της. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας από χρήστες / επισκέπτες, δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Αντιθέτως, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιλαμβάνει υλικό που ανήκει στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων και απαγορεύεται να αναπαράγεται.

Στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης, για λόγους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των χρηστών της, έχει ακολουθηθεί η πρακτική  της παραπομπής μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή banners σε ιστοσελίδες τρίτων, για το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους όρους χρήσης, την πολιτική ασφαλείας, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των οποίων, η Επιχείρηση δεν εγγυάται και επομένως δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Κατά συνέπεια η σύνδεση με αυτούς πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του κάθε χρήστη. Οι πάροχοι των Ιστοσελίδων αυτών έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Στις υποχρεώσεις των χρηστών συγκαταλέγεται η συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει  από τη χρήση / επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, οι χρήστες καλούνται να απευθύνονται στους αντίστοιχους παρόχους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτων. Η χρήση τους, άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από τους δικαιούχους, απαγορεύεται αυστηρά. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της, κείμενα, εικόνες, γραφικά, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, σχέδια, φωτογραφίες, δεδομένα, λογισμικό, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης ή τρίτων και προστατεύονται από διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Δυνάμει του Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), της Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης (κυρωθείσα με τον Ν. 100/1975) και των  σχετικών διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιχείρηση μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Η Επιχείρηση δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι χρήστες καλούνται να μην επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Επιχείρησης αν δεν την εμπιστεύονται. Οι χρήστες καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση της Ιστοσελίδας ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Οτιδήποτε περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχεται στους χρήστες «ως έχει» (as is), χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Κατά συνέπεια, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής, δεν γεννούν ευθύνη της Επιχείρησης, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της, ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της, ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της.

Κανένας από τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας δεν θίγει τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των καταναλωτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Αν ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας τη χρησιμοποιήσει κατά τρόπο παράνομο ή κατά τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες όρους, υποχρεούται να αποζημιώσει την Επιχείρηση για την όποια θετική ή αποθετική της ζημία.

Εφόσον μέσω της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET («NETIQUETTE»). Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες της Ιστοσελίδας η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντιτίθενται στην NETIQUETTE. Η Επιχείρηση δικαιούται να προεπισκοπεί τα σχόλια των χρηστών και να μην επιτρέπει την ανάρτησή τους (moderation).

Απαγορεύεται στους χρήστες η αποστολή/ μεταφορά/ διακίνηση μέσω της Ιστοσελίδας υλικού το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, συκοφαντικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, ενοχλητικό, χυδαίο, άσεμνο, ή οποιουδήποτε υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει  παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφορά, ή να αποτελέσει παραβίαση του απόρρητου κάποιου άλλου, ή να εκφράσει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επισκεπτών-χρηστών της Ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους χρήσης και το ισχύον δίκαιο, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως ιδίως σε απαγόρευση της πρόσβασής τους σε όλες ή σε τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας καθώς και σε επεξεργασία, μετακίνηση και διαγραφή μηνυμάτων, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιχείρηση εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, εξαιτίας παράβασης εκ μέρους του χρήστη  των υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από τους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στην Επιχείρηση.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η πολιτική της Επιχείρησης είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του προσώπου που επισκέπτεται μία Ιστοσελίδα, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων (προκειμένου να καθορίζονται οι δημοφιλείς διαδικτυακές περιοχές ή για λόγους marketing) και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα που επιθυμεί.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή για τα αρχεία του. Χρήστης ο οποίος δεν επιθυμεί τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, έχει τη δυνατότητα μέσω σχετικής επιλογής κατά την πρώτη σύνδεση με την ιστοσελίδα αλλά και μέσω ρύθμισης στο πρόγραμμα πλοήγησής του στο INTERNET να μη δεχθεί την αποστολή cookies, να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του με αναπόφευκτη ωστόσο συνέπεια να καταστεί πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση  Email rollingysrn1@gmail.com,  τηλ. 6977818559